Clean Cut

Harry Nguyen

28 tuổi

BEFORE AFTER
3 VOTE Vote

Hãy thử thách bản thân để biết mình là ai, mình làm gì và mình cần gì. Giới hạn mỗi người là chính mình và hãy vượt qua chính mình mỗi ngày để phá bỏ giới hạn đó.

TOP 5 Clean Cut

CÁC BÀI DỰ THI KHÁC

Thái Hiền

1 VOTE

Clean Cut

Nguyễn Thanh

3 VOTE

Clean Cut

Thanh PV

8 VOTE

Clean Cut

Yoo Han

1 VOTE

Clean Cut

Quang Nguyễn

0 VOTE

Clean Cut

Hien Dn

4 VOTE

Clean Cut

Anh Khôi

4 VOTE

Clean Cut

Xuân Hùng

4 VOTE

Clean Cut

Nguyên Khánh

0 VOTE

Clean Cut

NP Hùng

4 VOTE

Clean Cut

Việt Nguyễn

1 VOTE

Clean Cut

Cu Lượng

0 VOTE

Clean Cut