Clean Cut

Thanh PV

24 tuổi

BEFORE AFTER
8 VOTE Vote

Khi nào lọt top nhận giải rồi mới nghĩ tới lúc chia sẽ

TOP 5 Clean Cut

CÁC BÀI DỰ THI KHÁC

Harry Nguyen

3 VOTE

Clean Cut

Thái Hiền

1 VOTE

Clean Cut

Nguyễn Thanh

3 VOTE

Clean Cut

Yoo Han

1 VOTE

Clean Cut

Quang Nguyễn

0 VOTE

Clean Cut

Hien Dn

4 VOTE

Clean Cut

Anh Khôi

4 VOTE

Clean Cut

Xuân Hùng

4 VOTE

Clean Cut

Nguyên Khánh

0 VOTE

Clean Cut

NP Hùng

4 VOTE

Clean Cut

Việt Nguyễn

1 VOTE

Clean Cut

Cu Lượng

0 VOTE

Clean Cut