#4

Clean Cut

Khánh Vũ

25 tuổi

BEFORE AFTER
1360 VOTE Vote

#ToBeMyself

TOP 5 Clean Cut

CÁC BÀI DỰ THI KHÁC

Harry Nguyen

3 VOTE

Clean Cut

Thái Hiền

1 VOTE

Clean Cut

Nguyễn Thanh

3 VOTE

Clean Cut

Thanh PV

8 VOTE

Clean Cut

Yoo Han

1 VOTE

Clean Cut

Quang Nguyễn

0 VOTE

Clean Cut

Hien Dn

4 VOTE

Clean Cut

Anh Khôi

4 VOTE

Clean Cut

Xuân Hùng

4 VOTE

Clean Cut

Nguyên Khánh

0 VOTE

Clean Cut

NP Hùng

4 VOTE

Clean Cut

Việt Nguyễn

1 VOTE

Clean Cut