#5

Clean Cut

Thiều Khánh Linh

24 tuổi

BEFORE AFTER
402 VOTE Vote

"Âm thầm và lặng lẽ Cống hiến và hy sinh Cho đi mà chẳng mong gì nhận lại,..."

TOP 5 Clean Cut

CÁC BÀI DỰ THI KHÁC

Harry Nguyen

3 VOTE

Clean Cut

Thái Hiền

1 VOTE

Clean Cut

Nguyễn Thanh

3 VOTE

Clean Cut

Thanh PV

8 VOTE

Clean Cut

Yoo Han

1 VOTE

Clean Cut

Quang Nguyễn

0 VOTE

Clean Cut

Hien Dn

4 VOTE

Clean Cut

Anh Khôi

4 VOTE

Clean Cut

Xuân Hùng

4 VOTE

Clean Cut

Nguyên Khánh

0 VOTE

Clean Cut

NP Hùng

4 VOTE

Clean Cut

Việt Nguyễn

1 VOTE

Clean Cut