7033 BÀI
DỰ THI

Văn Hiển

0 VOTE

Free Style

Harry linh

3 VOTE

Spiky

Mai Xuân Tín

4 VOTE

Spiky

Minh Luân

1 VOTE

Spiky

Harry Nguyen

3 VOTE

Clean Cut

Thái Hiền

1 VOTE

Clean Cut

Nguyễn Thanh

3 VOTE

Clean Cut

Tuan Nguyen

3 VOTE

Spiky

cách Vuốt cực #Xtyle
như thần tượng
cách Vuốt cực #Xtyle như thần tượng

Thái Hiền

5 VOTE

Free Style

Tuan Nguyen

3 VOTE

Spiky

Kiều Minh Hùng

6 VOTE

Spiky

Đỗ Tuấn Anh

4 VOTE

Free Style

Nam Han

4 VOTE

Spiky

Nguyễn Duy Lực

3 VOTE

Spiky

Thanh PV

8 VOTE

Clean Cut

Yoo Han

1 VOTE

Clean Cut

Ngô Trường

0 VOTE

Spiky

Dennis Hoàng

4 VOTE

Spiky

Cosy Nguyen

4 VOTE

Free Style

Hòa Thanh

3 VOTE

Spiky

Quang Nguyễn

0 VOTE

Clean Cut

Hien Dn

4 VOTE

Clean Cut

Chim Chích Choè

4 VOTE

Free Style

Anh Khôi

4 VOTE

Clean Cut