ĐẶC ĐIỂM

  • Giữ nếp siêu cứng, ít và gần như không có độ bóng
  • Không vảy trắng, dễ gội sạch, không lo mũ bảo hiểm
  • Xstyle phù hợp: Phù hợp với hầu hết tất cả chất tóc, loại tóc.
  • Phong cách năng động và cá tính.

3 BƯỚC VUỐT “CHUẨN CHẤT TRAI”

1
CHẤM và lấy lượng wax vừa
đủ tùy thuộc vào độ dài tóc
2
XOA thật đều
trong lòng bàn tay
3
VUỐT đều lên tóc
và dùng tay hoặc lược
tạo kiểu theo ý muốn.

Các sản phẩm khác

XMEN-CLEAN CUT

KIỂU VUỐT NGƯỢC GỌN GÀNG

Khám phá

XMEN-FREESTYLE

KIỂU VUỐT NHẸ TỰ NHIÊN

Khám phá