Wax Vuốt Tóc
X-Men For Boss Spiky 70g

Xmen For Boss Spiky - Giữ nếp cứng, không bết dính.

Sáp vuốt tóc Xmen for Boss Spiky là sản phẩm chuyên biệt cho kiểu Vuốt Dựng Cá Tính nhờ khả năng giữ nếp cứng nhưng vẫn tự nhiên, không bết dính.