Wax Vuốt Tóc
X-Men For Boss Freestyle 70g

Xmen For Boss Freestyle - Nếp tự nhiên, kiểu linh hoạt

Sáp vuốt tóc Xmen for Boss Freestyle là sản phẩm chuyên biệt cho kiểu Vuốt Nhẹ Tự Nhiên nhờ khả năng giữ nếp bền mà không đơ cứng.