0%

undefined
undefined

Tạo avatar Nước của bạn:

Thử Lại Lần Nữa

Bạn là người đàn ông của Nước!

Luôn xoay chuyển mọi tình huống bằng tư duy và sự điềm tĩnh. Lấy nhu chế cương, lấy tĩnh chế động.Tư duy sáng tạo đầy linh hoạt là chất sống của tôi.

Đại diện của Nước
  • undefined
    Phan Anh
Phù hợp với bạn