Check list các trang đang hoàn thiện:

XMen

 

TRANG CHU X-MEN – CHƯA GẮN LINK 3 BỘ SẢN PHẨM – http://x-men.com.vn/xmen/

BO SAN PHAM – KHÔNG CLICK ĐƯỢC

TIPS AND TRICKS – KHÔNG CLICK ĐƯỢC

TRANG CHI TIET

 

Xmen-Go

 1. Trang Xmen Go có tin tức -> link
 2. Trang Tin chi tiết -> link
 3. Trang Danh mục tin -> link

VER 2

1. Bí quyết tạo kiểu tóc > Link
Chi tiết > Link

2. Bí quyết chăm sóc tóc > Link
Chi tiết > Link

3. Chăm sóc da > Link
Chi tiết > Link

 

 1. Trang chủ Xmen ->DONE link 
 2. Trang chủ Xmen cũ >DONE link
 3. Trang sp Mùi hương toát thần thái > DONE Link
 4. Trang sp Mann up Air >DONE Link
 5. Trang sp Mann up Amber >DONE Link
 6. Tips and tricks ->DONE Link

Xmen – Boss

Trang chủ Xmen Boss – CHƯA DUYỆT – http://x-men.com.vn/demo/x-men-boss-bo-san-pham-2/
Trang sp dầu gội – CHƯA DUYỆT – http://x-men.com.vn/demo/x-men-dau-goi-nuoc-hoa/
Trang chi tiết sp dầu gội – CHƯA DUYỆT – http://x-men.com.vn/demo/dau-goi-nuoc-hoa-xmen-for-boss-motion%e2%80%8b/
Trang chi tiết sp wax vuốt tóc – CHƯA DUYỆT – http://x-men.com.vn/demo/wax-vuot-toc-x-men-for-boss-spiky/

 

 

Ghi chú:

 1. Chọn tác giả tương ứng cho header footer -> xmen, xmen go, xmen boss. Còn lại là header footer Marico
 2. Sản phẩm phải upload feature image
 3. Feature image của SP phải same size với nhau. Kích thước chuẩn 870 x 1041 pixels
 4. Để sản phẩm đề xuất xuất hiện cho các bài news, sản phẩm thì các bài đó phải có cùng tag. Ví dụ 1 bài tin tức tag sp xmen go, 1 sản phẩm có tag sp xmen go. Thì chúng sẽ hiển thị qua lại.